دستت را می بوسم

به سلامتی مادر واسه اینکه دیوارش از همه کوتاهتره!!

لبخند 

 به سلامتی مادر بخاطر اینکه هیچوقت نگفت من همیشه گفت بچه هام...

 لبخندلبخند

 به سلامتی مادر بخاطر اینکه همیشه از غمهامون شنید اما هیچوقت از غمهاش نگفت

 لبخندخجالتلبخند

 به سلامتی مادر بخاطر اینکه از سلامتیش برای سلامتی بچه هاش همیشه گذشته

لبخندلبخندلبخندلبخند

به سلامتی مادر بخاطر زندگی که همراه با شادی و امید و مهربونی بهمون میده

لبخندنیشخندخجالتنیشخندلبخند

 به سلامتی مادرچون هیچوقت خستگیشو به رخمون نمیکشه و ازش گلایه ای نمیکنه

 لبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخند

به سلامتی مادر چون اگه خورشید نباشه میشه گذرون کرد اما بدون حضور مادر زندگی یه لحظه هم معنی نداره

 

/ 0 نظر / 42 بازدید