روزگارا!

 

روزگارا!

تو اگرسخت به من میگیری باخبرباش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتراز دیروزم گرچه فردای غم انگیزمرامیخواند...

لیک باور دارم "دلخوشی ها کم نیست"....زندگی باید کرد!!

تشویقتشویقتشویق

/ 0 نظر / 28 بازدید