جشنواره سرپرست خانوار و کار آفرین

برگزاری جشنواره و بازارچه خیریه تلاش به حمایت از بانوان سرپرست خانوار و کار آفرین
زمان:پنج شنبه و جمعه اول و دوم اسفند
ساعت:11تا19
آدرس:شهرک غرب میدان صنعت خیابان ایران زمین کانون فرهنگی قدس
09194390696

/ 21 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
:(

یکی پرسید:اندوه تو از چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می نویسم: برای آنکه باید باشد و نیست... اللهم عجل لوليك الفرج...

:)

صدا دوربین حرکت باز هم برایم نقش بازی کن

:)

سلام منو ببخش منو حلال کن منو ..............

دعادست

دستتون درد نكنه تازه متوجه شدم كه عكسي كه براي پروفايلتون انتخاب كرده ايد براي چيه... اين عكس نشان از سادگي و دل زندگي و مهربوني و خير خواهي شما داره.. پاينده باشيد..[گل]

شهرزاد قصه گو

خوش باش دمی که زندگانی این است[گل]بسیار زیبا +سلام دوست گلم وبلاگ خوبی داری و خیلی ام قشنگ[لبخند][قلب] +ممنون میشم به منم سر بزنی[لبخند][قلب][گل][گل]امروز آپ کردم ─────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌█ ܓ✿ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ▄▄▄▌▐██▌█ ܓ✿ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿برات گل اوردم ███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌ ▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀(@)▀ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

:)

*این شعر رو بسی زیاد دوست می دارم* ﺑﯽ ﺗﻮ ، ﻣﻬﺘﺎب ﺷﺒﯽ ﺑﺎز از آن ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻦ ﭼﺸﻢ ﺷﺪم ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻢ ﺷﻮق دﯾﺪار ﺗﻮ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ از ﺟﺎم وﺟﻮدم ! ﺷﺪم آن ﻋﺎﺷﻖ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدم در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﯾﺎد ﺗﻮ درﺧﺸﯿﺪ ﺑﺎغ ﺻﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻋﻄﺮ ﺻﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﯾﺎدم آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ از آن ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﭘﺮ ﮔﺸﻮدﯾﻢ و در آن ﺧﻠﻮت دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ آن ﺟﻮی ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ راز ﺟﻬﺎن رﯾﺨﺘﻪ در ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎﻫﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧﮕﺎﻫﺖ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و ﺷﺐ آرام ﺑﺨﺖ ﺧﻨﺪان و زﻣﺎن رام ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ در آب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺮآوردﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﺘﺎب ﺷﺐ و ﺻﺤﺮا و ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ ﻫﻤﻪ دل دادﻩ ﺑﻪ آواز ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ : ﯾﺎدم آﯾﺪ : ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ! ازﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺣﺬر ﮐﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ آب ﻧﻈﺮ ﮐﻦ آب ، آﺋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻖ ﮔﺬران اﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﺑﺎش ﻓﺮدا ، ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﺎ دﮔﺮان اﺳﺖ ! ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ ، ﭼﻨﺪی ازﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻦ : ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﻢ ﺣﺬر از ﻋﺸﻖ ؟ ﻧﺪاﻧﻢ ﺳﻔﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﻢ روز اول ﮐﻪ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﭘَﺮ زد ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻟﺐ ﺑﺎم ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﺳﻨﮓ زدی ، ﻣﻦ ﻧﻪ رﻣﯿﺪم ، ﻧﻪ ﮔﺴﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ : ﺗﻮ ﺻﯿﺎدی و ﻣﻦ آﻫﻮی دﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دام ﺗﻮ دراﻓﺘﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺸﺘﻢ و ﮔﺸﺘﻢ ﺣﺬر از ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﻧﻢ ! … ﺳﻔﺮ

گپ دوستانه بروبچ مشتی ایرونی میثم

سلام ممنون از حضورتان بانام همچنان ایستاده ایم... shokravi . وبلاگ زیبای همچنان ایستاده ایم از اقای shokravi لینکتون کردم و منو بانام گپ دوستانه بروبچ مشتی ایرونی میثم لینک بفرمایید تشکررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر [ماچ]

عسل شبرو

سلام تصویر زیبا و با احساسی است.نخواستم بی تفاوت باشم.