کلیسا

در سال 1218، پاپ وقت،برای نشان دادن غرورش دستور داد این کلیسا را از استخوان های  مسلمانانی که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند،درست کنند-
در ساخت این کلیسا استخوان چهل هزار مسلمان به کار رفته است، آنها می گویند مسلمان ها تروریست هستند!!!!
 
 
Visit Us @ www.Fropki.com
ناراحتناراحتناراحت
Visit Us @ www.Fropki.com
نگراننگراننگران
Visit Us @ www.Fropki.com
منتظرمنتظرمنتظر
Visit Us @ www.Fropki.com
افسوسافسوسافسوس
Visit Us @ www.Fropki.com
گریهگریهگریه
Visit Us @ www.Fropki.com
عصبانیعصبانیعصبانی
Visit Us @ www.Fropki.com
 
 
گریهنگرانگریه
 
حالا فقط یک لحظه فکر کنید که اگر مسلمانان یک مسجد اینچنین ساخته بودند دنیا چه واکنشی نشان می داد.
 
 
ناراحتگریهناراحت

/ 1 نظر / 28 بازدید
(◕‿◕)

(◔◡◔) یادم باشد که: او که زیر سایه دیگری راه می‌رود،خودش سایه‌ای ندارد. که:هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را. که:زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است. که:در حرکت همیشه افق‌های تازه هست. که:دست به کاری نزنم که نتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم. که:آنها که دوستشان می‌دارم می‌توانند دوستم نداشته باشند. یادم باشد که: فرار؛ راه به دخمه‌ای می‌برد برای پنهان شدن نه آزادی. که:باورهایم شاید دروغ باشند. که:لبخندم را توى آیینه جا نگذارم. که:آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته‌اند و او را راه می‌برند. که:لزومی ندارد همان قدر که تو برای من عزیزی، من هم برایت عزیز باشم. که:محبتی که به دیگری می‌کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد. که:اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید. که:دلخوشی‌ها هیچکدام ماندگار نیستند. که:تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه چیز رو به راه است. که:هوشیاری یعنی زیستن با لحظه‌ها. که:آرامش جایی فراتر از ما نیست. باشد که:من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم. یادم باشد که: برای پاسخ دادن به احمق،بایداحمق بود! http://salamshokravi.persianblog.ir شکروی (◔◡◔)(◕‿◕)(◔◡◔)