/ 1 نظر / 10 بازدید
سید

سلام از این طرح اصلا" خوشم نیامد[ناراحت] می دونی ما یه اندازه ای نیستیم که قضاوت کنیم درسته است که این انجمن اشکالاتی داشت اما آدم های درست وبا حال توشون کم نبود که تنها خواستشان ظهور حضرت بود این طرح بیش از این که به آن ها توحین کند به امام زمان (ع) تو چین می کند یعنی چه که کلام زیبا بقی.. در آرم و نشان شیطانی صهیو نیست قرار گیرد مواطب باشیم که برای سوء تفاهمایی که در بین ما شیعیان پیش کی آید وبرای لج بازی در جبهه مخالف قرار نگیریم بجای این که به هم توهین کنیم اشتراکاتمان را جمع و با یک نیروی بزرگ به آن حضرت کمک کنیم نه اینکه از هم دور شویم تازه این انجمن خیلی وقت است که بسته شده است پس خواهشن زخم هایی فدیمی ( که بی دلیل ) بوده است را در بین ما دیگر ما باز و تازه نکنیم