دلم گرفته

.........دلم گرفته،

دلم عجیب گرفته است‌.

تمام راه به یک چیز فکر می کردم

و رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد.

خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود.

چه دره های عجیبی!

دلم گرفته،

دلم عجیب گرفته است‌.

و هیچ چیز،

نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه نارنج می شود خاموش،

نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد، شنیده خواهد شد...

سهراب سپهری

ارسال از دوست خوبم:مرتضی

/ 0 نظر / 9 بازدید