باز هم او را دوست دارم

باز هم به امید عشقی روزهایم سپری شد

اما افسوس

افسوس که می دانستم این عشق بی فرجام است

اما باور نداشتم

تو را هدفی در زندگیم می پنداشتم

که آن هم سرابی بس نبود

خود می دانستم که عشق من عشقی یک طرفه است

خود می دانستم که بی دلیل پی یک هدف ناپایدار هستم

افسوس

افسوس که تو هم رفتی خود می دانستم که یک روز باید مرگ عشقت را باور کنم

و اکنون سردرگم در خودم و زندگیم هستم

و آن روز فرا رسید .

خدایا خدای مهربانم آخر چرا به هر که دل می بندم بی فایده است

تا به کی باید گرفتار عشق باشم و مرگ عشق را باور کنم

و او هم رفت و مرا با ذهنی آشفته رها کرد

خود می دانستم امید من پوچ است و اکنون به این باور رسیدم که امیدی بس پوچ بود

حال دوباره زندگیم دچار یاس و بی خیالی و پوچی گردیده است .

نمی دانم چه کنم ولی باز هم او را دوست دارم

دلم می خواد گریه کنم یا یک بار دیگر او را ببینم یا صدایش را بشنوم

 

 تو دیگه چرا با من این کارو کردی....

ناراحتنگرانناراحت

/ 5 نظر / 143 بازدید
محبوبه

[دست][دست][دست][دست] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [دست][دست][دست][دست]

سلام روز بخیر وبتون جالبه تنوع توش زیاد امید وارم موفق باشید[گل]

دم محبوبه جوش!!!!!!!

:-)

عوض کردن شوهر فقط عوض کردن مشکل است. کاتلین نوریس