برنامه درسی فلسفه برای کودکان

برگزاری سخنرانی با عنوان " معرفی و تمرین کتاب های پیکسی و راهنمایی آموزشی آن نوشته لیپمن و همکاران"

لبخندلبخندلبخند

 

گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد سخنرانی با عنوان « معرفی و تمرین کتاب های پیکسی و راهنمای آموزشی آن نوشته لیپمن و همکاران ( برنامه درسی فلسفه برای کودکان در پایه 3» و با حضور دکتر یحیی قائدی در تاریخ 20 شهریور 91 و از ساعت 10 الی 12 برگزار کند . حضور کلیه معلمان و مربیان و علاقمندان به فلسفه ، روانشناسی ، تعلیم و تربیت و خصوصاً برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان ، موجب غنای هر چه بیشتر این برنامه خواهد بود (شرکت برای عموم آزاد است )

/ 1 نظر / 20 بازدید
جوانی

salam