یک سال گذشت و ...

سلام  دوستان

یک سال گذشت  . . .

/ 108 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حجت

_________$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$ _____$$$$$$_____$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$ ___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$ ____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$ ______$$$__$$__$$$______________$$$$ ___________$$____$_______________$ش ____________$$____$______________$ _____________$$___$$$__________$$ _______________$$$_$$$$$$_$$$$$ _________________$$____$$_$$$$$ ________________$$$$$___$$$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$ _______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$ ______________$$$__$___$$$______$$$$ ______________$$$_$__________$$_$$$$ ______________$$$$$_________$$$$_$_$ _______________$$$$__________$$$__$$ _____$$$$_________$________________$ ___$$$___$$______$$$_____________$$ __$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$ _$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$ _$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$ _$$_____$___$___$$$$____$____$$ __$_____

خوشه

تبریک میگم 1 سالگی رو خوبه موفق بودی اومیدوارم بهتر بشه[گل]

[لبخند]

paric

. . . Maybe someday I wrote this blog in the first row I never felt New responsibilities on my shoulders I But the fact was, I was always worried about Write something that might be of little value That's being wasted Now a year has passed since I wrote the first sentence of the day During this time, thanks to my friends to thank all

ALi DUST

سلام تولد وبلاگت مبارک حیف وبلاگ اولیم چند وقت دیگه 1ساله میشد اما فیلتر کردنش

نقی

آری تابستان است فصل محبت من به تو نگاه گرم من به تو لذت بخش عرق شرم تو هدیه تابستان عشق من به تو

گر محبت خارها گل میشود

[گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل]

مایکل

حتما ً قبـل ِ خواب ببـوسیـدش ! ... حتی اگه با هم دعـوای ِ بـدی کرده باشیـد ببـوسیـدش ! حتی اگه برچسـب ِ ” بد اخـلاق ” بهـتون چسبـونده باشه ببـوسیـدش ! حتی اگه بهتـون گیر بیخـود داده باشه ببـوسیـدش !

دیبا

سلام آرزوی موفقیت برای شمادارم همیشه سربلندباشیدونگاه تون روبه خدا