دوســـــتت دارم

 

کسی که دوستت داره . . . همش نگـــرانته .
به خـــاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوســـــتت دارم . . . میگه مواظب خـــودت
باش . . .

چشمکماچچشمک

/ 3 نظر / 34 بازدید
براتی

سلام برادر من هم میگم که شما هم مواظب خودنون باشید.

نگاه من

دوست من شکروی جان سلام و در پایان، اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی، شوهر خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته باشید، یا پس‌فردا شادمان باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید. اگر همه‌ی این‌ها که گفتم فراهم شد دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم..

به به

مــنتـــظـــر ِ خُــدآحـآفــظی ِ مـــن نبــآشــــــ . مــــــن هـــر کـه رآ به خُــ ــ ــ ــ ــدآ ســپــردَمــــــــ ؛ دیـگـر پـس نیــآورد ...