اولین ها از شیطان

شیطان، نخستین کسى بود که بعضى کارها را مرتکب شد و پیش از او کسى آنها را انجام نداده بود. و آنها از این قرارند:

- اولین کسى که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت: من از آتشم و او از خاک در حالى که آتش از خاک بالاتر است .(۱)

- اولین کسى که در پیشگاه با عظمت الهى تکبر نمود و به دستور خالق خود عمل نکرد.(۲)

- اولین کسى که که معصیت و نافرمانى خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود.(۳)

- اولین کسى که به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر کسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریک مى شود.(۴)

- اولین کسى که که قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى کنم .(۵)

-شیطان اولین کسى است که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت

- اولین کسى که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید.(۶)

- اولین کسى که غنا و آواز خواند، همان زمانى که آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد.(۷)

- اولین کسى که نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گریه کرد.

- اولین کسى که لواط کرد آنگاه که به میان قوم لوط آمد.(۸)

- اولین کسى که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند.

- اولین کسى که دستور ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این که موهاى اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از بین ببرند.(۸)

- اولین کسى که دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند.(۹)

- اولین کسى که عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد!

- اولین کسى که به خداى خود اعتراض کرد.(۱۰)

- اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.(۱۱)

- اولین کسى که که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد.(۱۲)

- اولین کسى که براى زیبایى ، زلف گذاشت .(۱۳)

- اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.

- اولین کسى که نقاشى کرد و چهره کشید.(۱۴)

- اولین کسى که آتش حسدش شعله ور شد.(۱۵)

- اولین کسى که به ناحق مخاصمه و جدال کرد.

- اولین کسى که خداى تعالى به او لعنت نمود( و از ناراحتى فریاد کشید.(۱۶)

- اولین کسى که به خدا کفر ورزید.(۱۷)

- اولین کسى که گریه دروغى نمود.(۱۸)

- اولین کسى که عبادت و خلقت خود را ستود.

- اولین کسى که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت .(۱۹)

……………………………………………….…………………………………..

پی نوشت ها:
۱-اعراف (۷)، آیه ۱۲٫
۲-تفسیر قمى ، ص ۳۲، بحار، ج ۶۰، ص ۲۷۴؛ المیزان ، ج ۸، ص ۵۹٫
۳- حجر(۱۵)، آیه ۳۱٫
۴- طه (۲۰)، آیه ۲۰٫
۵- اعراف (۷)، آیه ۲۱٫
۶- نهج البلاغه ، خطبه قاصعه .
۷- تفسیر عیاشى ، ج ۱، ص ۴، بحار، ج ۶۰، ص ۱۹۹، ۲۱۹٫
۸-علل الشرایع ، ج ۲، ص ۲۳۳، بحار، ج ۹۳، ص ۳۰۶٫
۹- بحار، ج ۱۴، ص ۱۱۲٫
۱۰- سوره نمل ، آیه ۴۴٫
۱۱- کتاب سلیم بن قیس .
۱۲- بقره (۲)، آیه ۱۰۲٫
۱۳- کتاب ابلیس ، ص ۱۶۴ و ۱۶۵٫
۱۴- مکاسب ، شیخ انصارى ، مکاسب محرمه .
۱۵- در المنثور، ج ۱، ص ۵۱؛ خصال ، ج ۱، ص ۵۰؛ بحار، ج
۶۰، ص ۲۲۲ و ۲۸۱٫
۱۶- ص (۳۸)، آیه ۷۸٫
۱۷- ص (۳۸)، آیه ۷۴٫
۱۸- تفسیر عیاشى ، ج ۱، ص ۴۰؛ خصال ؛ ج ۱، ص ۵۰؛ بحار، ج ۶۰؛ ص ۱۹۹، ۲۱۹٫
۱۹- مائده (۵)، آیه ۸۹٫

/ 3 نظر / 25 بازدید
سمت خدا

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

yasna

ممنون که وبم سرزدی

سیاهی

[متفکر]