گروه نمایشی یتیمان کوفه

سلام

به درخواست شما دوستان این هم پوستر

نمایش شانه های خسته

/ 24 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ski

mar30[گل]

مهدی

شکروی جان کارت درسته ممنونتم

امید

خیلی برنامتون قشنگ بود.[گل]

انسان

این پوستر شما باز نمیشه که ببینم[لبخند][گل]

n

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶…….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´

توبه

کفش هم که تنگ باشه پای ادمـــــــــــو میزنه دل که جـــــــای خود دارد

گر محبت خارها گل میشود

[گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل]

خط خطی

من دیدم این نمایش رو؛ عالی بود

بی یار

ما رو که دعوت نکردید ما بدون دعوت هیچ جا نمیریم همینجا هستیم....... [زبان][نیشخند][خجالت][قلب][گل][تایید][من نبودم]

ما

نمایش طنز "پیرآهن" کاری از گروه ماه به کارگردانی روزبه اختری بهمن و اسفند 92 ساعت 18:30 حوزه هنری تماشاخانه مهر