در جواب دوستان

 

 

.............مهم نیست کجا متولد شدم و کجا زندگی کردهام،

 

 

مهم این است که در آنجا که بودهام چگونه رفتاری داشته ام

" جورجیا لو کیف "

 

تشویقمتفکرتشویق

/ 3 نظر / 7 بازدید
آرزو

راست میگی آفرین قشنگه واقعان [لبخند][چشمک][شوخی]

ثارالله

[دست]

fadA

[گل][گل] mer30