همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

لبیک یا حسین علیه السلام

رَبَنــــــــــــا آتِنـــــا فِی الدُـــنیــــــــــــا کــــــــــربلا.....!!!!دلـــم ، فعل زیارتـــــــ❤ تــو رامی خواهد...از نــوع ،حــال ســاده...برای دلمــ ، شفــای دلمــ " اَمَّن ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 132 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
6 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
50 پست