همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
عظمت روح انسانیست
ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۸ : توسط : shokravi

انسان انسان است ، زن و مرد ندارد ، نژاد  معنی ندارد ، قیافه ظاهر همه انسانها با یکدیگر متفاوت است آیا این قیافه ظاهر میتواند تعریف انسان باشد؟
سوالمتفکرسوال
پیوند اعضا بجز هماهنگی تعدادی از مشخصه های آناتومی ، به هیچیک از تعاریف دیگر مشخصات رایج و از دید من مطرود اجتماعی انسانی وابستگی ندارد!!!

در تمام آثار ادبی پُر ارزش دنیا همیشه و مکرر سخن از زیبائی خُلق و خو و رفتار انسانیست!!!

کوتاه اینکه ارزش انسان بظاهرش و محل سکونتش و ملیتش نیست بلکه نماد اخلاقی و رفتاری او ملاک سنجش است.

این دو چهره معصوم و ملکوتی عالیترین نمایش انسانیت و عظمت روح انسانیست!!!


آرایش ظاهری و تحمل مشقات بیشمار برای زیبا کردن طبق نُرم و تعریف مطرود ولی رایج ، از دید من سوق انسانیت  بسوی توحش و تقلب است؟! آیا عشق و علاقه انسانها به والدین پیر و شکسته خود میتواند ذرّه ای ارتباط با زیبائی تعریف شده رایج و از دید من مطرود داشته باشد؟؟؟
سوالمتفکرسوال
مجدداً به این دو چهره ملکوتی دقت کنید ، نمایشی از اوج انسانیت طبیعی و پُر ارج است!!!