همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
salamshokravi
ساعت ۳:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۸ : توسط : shokravi

موضوع: دوست کیست...؟

Hadith Imam Ali

*****
یا صاحب الزمان!

می دانم دوستم داری و در وظایف دوستی کوتاهی نکرده ای و نخواهی کرد...
یاری ام ده که من هم چنین باشم. دوستت داشته باشم و...

لبخندبغللبخند