همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
خـــدایـــــا....
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٦ : توسط : shokravi

 

خـــدایـــــا....مــــن چــــیزی نمی بـــینـــم ....
آیــــنده پنـــــــــــهان اســـت ولــــــــی آســـــــــــوده ام
چـــون " تـــو" را می بینم و" تــو " همــــه چیــــز را....

بهترین ایمان آن است که معتقد باشى هر جا که هستى
خدا با توست