همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
در جواب دوست عزیزم هادی جان
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳ : توسط : shokravi

...................نترس... اگرهم بخواهم ازاین دیوانه ترنمیشوم گفته بودم بی توسخت میگذرد بی انصاف!      ابرو   .....حرفم راپس میگیرم بی توانگاراصلأنمیگذرد    چشمک  

تقدیم به هادی عزیزم