همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
دلم گرفته
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٢ : توسط : shokravi

.........دلم گرفته،

دلم عجیب گرفته است‌.

تمام راه به یک چیز فکر می کردم

و رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد.

خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود.

چه دره های عجیبی!

دلم گرفته،

دلم عجیب گرفته است‌.

و هیچ چیز،

نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه نارنج می شود خاموش،

نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد، شنیده خواهد شد...

سهراب سپهری

ارسال از دوست خوبم:مرتضی