همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
تقدیر و تشکر
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٢ : توسط : shokravi

از تمام دوستانی که پیام تبریک ارسال کردن تقدیر و تشکر می کنم

1391/4/12

شکروی

لبخندلبخندلبخندلبخندلبخند                           +*+*+*+*+*+                           لبخندلبخندلبخندلبخندلبخند