همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
بدون تفکر و نسنجیده، عکس العمل نشان ندهیم
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٥ : توسط : shokravi

چوب کبریت سر دارد، اما مغز ندارد.

بنابراین هر موقع که برخورد کوچکی به وجود می آید، چوب کبریت به سرعت مشتعل

و

شعله ور می شود.

اثرات این شعله ور شدن می تواند ویران کننده و مخرب باشد.

آتش آن می تواندخیلی از چیزها را احاطه کند و سبب ویرانی و تباهی می شود.

ما باید از این چوب کبریت کوچک درسی بیاموزیم.

همگی ما همچون چوب کبریت دارای سری هستیم، اما بر خلاف چوب کبریت، دارای مغز

و

خرد هم هستیم.

عقل و منطق دراین است که بدون تفکر و نسنجیده، عکس العمل نشان ندهیم.

برای کاهش استرس و تنش، به کارگیری این شیوه بسیار مهم و حائز اهمیت است.