همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
نصیحت
ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤ : توسط : shokravi

 

دست فتاده رابگیرتاخدادستت بگیرد

 

بغلدل منو بدست بیار تا برات دعا کنمبغل

بغل