همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
دستت را می بوسم
ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤ : توسط : shokravi


 

اگر 4 تکه نان باشد و ما 5 نفر باشیم تنها مادر است که از مزه نان خوشش نمی آید

از یاد نبر چه گوهری در کنار توست...

ماچ(سایه اش مستدام)ماچ