همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
عشق های مجازی
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤ : توسط : shokravi

امروز دراینترنت عشقهای مجازی مد شده ودختر وپسرها ی درچت رومها حتی دردنیای وبلاگ نویسی بادادن شعرها وپیام های عاشقانه به هم ابراز علاقه میکنند و بعداز مدتی با دادن شماره وادرس وخرید کادو وارسال ان برای یک دیگر علاقه خودرا به هم نشان میدهنداما بدون اینکه عواقب و خطرات آنرا بپذیرند برای تنها یک لحظه دل باخته کسی میشوند که او را نه دیده اند و نه یشناسند.

چه دخترا وچه پسر دراین دنیای مجازی قربانی لحظه ا ی از عشقی میشوند که ناخواسته بوده وبا چند کلمه وگذاشتن شکلک های محبت امیز برای هم دل باخته میشوند اما گاهی شما دختران وپسران دراین دنیا ی مجازی دردست گرگانی اسیر میشوید که ازشما اخاذی میکنندوعواقب ناگواری داردودراخر جز پشیمانی برایتان چیزی نمیماند.
ازشمادوست عزیزدر خواست میکنم اگه تجربه ای دارین برای ما بزارین تا من و دوستای عزیزتون استفاده کنیم از تجربه شما.