همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
تقدیر
ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤ : توسط : shokravi

در جواب مطلب مطرح شده از طرف سر کار خانم فراهانی


تقدیر

تقویم انسانها عادیست و تغییر تدبیر انسانها عالی...

زندگیتان پر از تغییرات عالی

انشاءالله

لبخندموفق باشیدلبخند

شکروی

1391/4/14